Conditii minime de pregatire

- Muncitori calificaţi prin programe de pregătire profesională sau şcoală profesională,

- Muncitori calificaţi prin învâțământ liceal profil tehnic sau învățământ postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidaţii din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Certificat de calificare în meseria de lacatus mecanic sau diploma de studii profil mecanic, electromecanic, original şi copie;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO,

telefon CFR    124548,

mobil    0731990437,

e-mail    daniela.dragoi@cfrcalatori.ro