Conditii minime de pregatire

- muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic,invatamant postliceal profil tehnic

- muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

 

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din exteriorul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care indeplinesc conditiile minime de pregatire și admitere din prezentul anunt.

Varsta minima de 21 ani impliniti

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, pusa la dispozitie de unitate;

- diplomă de studii, original și copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate;

-declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- carnet munca original si copie conform cu originalul;

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de catre medicul de familie ;

- adeverință dupa 01.01.2011;

- BI sau CI, original si copie conform cu originalul;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C  Iași

Telefon C.F.R 96/ 124511

Mobil 0731/990706