Conditii minime de pregatire

- muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala;

- muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul si din afara SNTFC ”CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

- Varsta minima de 21 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare, original si copie;

- alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- carnet munca, original si copie;

- C.I. original și copie;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706