Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor

-b) absolventi ai invatamantului superior (inginer, economist)

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime in functia de inginer

-b) 5 ani vechime in functii specifice MC

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Călători” SA – SRTFC Iași care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de licenta, original si copie;

- adeverință care să ateste vechimea în specialitate;

- C.I., original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul R.U.O din cadrul SRTFC Iași

Telefon CFR 96/124511

sau 0232/410460