Conditii minime de pregatire

- muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala.

- muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Acte de studii original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526