Conditii minime de pregatire

- Absolventi ai invatamantului superior profil Constructii, specializarea Cai Ferate

Vechime minima in specialitate

Vechime in functia de inginer 7 ani

Conditii admitere la concurs

- Salariati din exteriorul S.N.T.F.C CFR Calatori SA care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs ( se va completa la depunerea dosarului);

- diploma de licenta , original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în specialitate

- carnet de munca original si copie conform cu originalul;

- adeverinta dupa 01.01.2011;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706