Conditii minime de pregatire

-Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef manevra, sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef manevra.

Vechime minima in specialitate

- Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de seful de subunitate;

-  B.I. sau C.I., original si copie;

- Diploma de studii, original si copie;

- Certificat de absolvire curs calificare sef tren/sef manevra/ IDM, original si copie;

- Aviz apt medical si psihologic original si copie;

- Dovada autorizarii in functia de sef manevra;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute;

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine la momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515