Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior profil Constructii, specializarea Cai Ferate

Vechime minima in specialitate

7 ani vechime in functia de inginer

Conditii admitere la concurs

Candidați din afara SNTFC ”CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de licenta, original si copie;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în specialitate;

- carnet de munca original si copie;

- adeverinta dupa 01.01.2011;

- C.I., original și copi;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706