Conditii minime de pregatire

- muncitori calificaţi prin programe de pregătire profesională sau şcoală profesională

- muncitori calificaţi prin învătământ liceal profil tehnic, învătământ, postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-C.I. original şi copie;

-Diplomă de studii original şi copie;

-Certificat calificare în meseria de lăcăţuş mecanic sau diplomă de studii profil mecanic, electromecanic, original şi copie;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi, str. Domnească nr. 51.

Pentru relaţii suplimentare rugam contactaţi Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi telefon CFR 134510, mobil 0731990802.