Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor nominalizate  sau,

- mecanici locomotivă - automotor I şi/sau mecanici locomotivă - automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC ”CFR Calatori” SA şi care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii  sau,

- mecanici locomotivă - automotor I şi/sau mecanici locomotivă - automotor II, cu o vechime în conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minimum 3 ani, care nu posedă autorizatie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii.

 

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire și vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director  Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizatie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii original şi copie;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-C.I. sau B.I., original și copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro