Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor, sau Material Rulant / Vehicule pentru transport feroviar si curs cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI si/sau inspector protectie civila.

-b) Absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic; electric; electronic; electrotehnic si curs cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI si/sau inspector protectie civila.

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime in functia de inginer;

-b) 8 ani vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Adeverinta de vechime in specialitate;

-Diploma de studii, original si copie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Certificat de absolvire curs cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI si/sau inspector protectie civila;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine, in momentul depunerii dosarului de participare, de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova,

telefon C.F.R. 92/124515