Conditii minime de pregatire

-a) Absolvenţi ai învăţământului superior, specializarea Material Rulant/ Vehicule pentru transport feroviar

-b) Absolvenţi ai învăţământului superior profil mecanic; electric; electronic; electrotehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime în funcţia de inginer, în activitatea de tracţiune

-b) 8 ani vechime în funcţia de inginer în activitatea de exploatare tracţiune

Conditii admitere la concurs

Candidaţi din cadrul şi din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din prezentul anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-C.I. original si copie;

-Certificat de naştere original si copie;

-Certificat de căsătorie original si copie după caz;

-Diplomă de studii original si copie;

-Alte diplome, adeverinţe sau certificate profesionale deţinute original şi copie;

-Carnet de munca original si copie;

-Adeverinta continuarea carnetului de muncă după data 01.01.2011/ Raport per salariat - ITM;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galaţi, str. Domnească nr. 51

Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.