Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in sef manevra, sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef manevra sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-Salariati din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt;

-Sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Diploma de studii original si copie;

-Adeverinta sau certificat de absolvire a cursurilor de sef manevra, sef tren, IDM original si copie;

-Autorizarea in functia sef manevra, original si copie/declaratie;

-Avizele medical si psihologic (eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT), original si copie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Cazier judiciar;

-Carnet de munca original si copie;

-Adeverinta dupa 01.01.2011 continuarea cartii de munca/ raport per salariat –ITM;

-Declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

-Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515