Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef manevra,sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef manevra sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul si din afara SNTFC ”CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din prezentul anunț.

- Sa fie APT din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

-cerere tip de participare la concurs;

-diploma de studii, original si copie;

-certificat calificare sef manevra, sef tren sau IDM, original si copie;

-autorizarea in functia sef manevra, original si copie/declaratie;

-aviz apt medical si psihologic;

-carnet munca original si copie;

-C.I. original și copie;

-curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706