Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  liceal sau scoala profesionala si curs de calificare, cu autorizare in functia de revizor tehnic vagoane sau declaratie

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Carnet de munca original și copie;

- Certificat de calificare original si copie;

- Autorizare in functia de RTV  original si copie sau declaratie;

- Aviz medical si psihologic „apt” pentru functia de RTV;

- Adeverinta vechime in specialitate;

- Curriculum vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526