Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior de specialitate material rulant
-b) absolvenţi ai învăţământului superior profil: mecanic, electric, electronic, electrotehnic, ingineria materialelor
-c) absolventi ai învăţământului universitar de scurtă durată (colegii universitare) sau de subingineri cu profil: electromecanic, mecanic, electric, electronic, electrotehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 6 ani vechime minima in specialitate in subunitati de tractiune
-b) 6 ani vechime minima in specialitate in subunitati de tractiune
-c) 10 ani vechime minima in specialitate in subunitati de tractiune

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Diploma de licenta, original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.