Vechime minima in specialitate

-3 ani mecanic locomotiva - automotor I si/sau mecanic locomotiva – automotor II si indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate   sau,

- mecanici locomotiva - automotor I si/sau mecanici locomotiva – automotor II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care sunt retrasi din functia de mecanic locomotiva pe motive medicale si/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC “CFR Calatori” SA si care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii   sau,

- mecanic locomotiva – automotor I si/sau mecanic locomotiva – automotor II, cu o vechime in conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minimum 3 ani, care nu poseda autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii

Conditii admitere la concurs

- Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I. original si copie;

- diploma de studii original si copie;

- adeverinta de vechime in functia de mecanic locomotivă - automotor;

- certificat de calificare profesionala: mecanic locomotiva automotor;

- permis de mecanic de locomotiva;

- certificat complementar;

- Curriculum vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

-Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515