Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare „sef tren”, IDM, cu autorizare in functia sef tren sau declaratie(1)

(1) *Prin „declaratie” se intelege declaratia pe proprie raspundere a candidatului din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care concureaza pentru ocuparea unui post aferent functiilor ce necesita autorizare in functie, prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului admis la concurs, pana la incheierea CIM, pe cheltuiala proprie, sa-si obtina autorizarea in functia respectiva, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.

Nota: Salariatii care vor fi declarati admisi in urma concursului  nu vor  solicita schimbarea locului de munca la alta subunitate timp de 5 ani.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu de 3 luni cu atributii de conductor tren

Conditii admitere la concurs

- Salariatii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

- sa fie “APT” din punct de vedere medical si psihologic SC;

- sa nu fi avut CIM desfacut din motive disciplinare;

- sa nu se fi dispus masura condamnarii sau renuntarii la urmarirea penala de catre Parchet sau instanta de judecata, ca urmare a solutionarii dosarelor penale, in legatura cu activitatea conductor tren/sef tren.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- Certificat nastere, original si copie;

- Certificat de absolvire a cursurilor de sef tren, IDM, original si copie;

- Autorizare in functie valabila, original si copie/ declaratie(1);

- Cazier judiciar, original si copie;

- Avizele medical si psihologic (eliberate doar de Policlinica CFR Craiova), original si copie;

- Declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- Declaratie pe proprie raspundere ca nu au avut desfacut CIM din motive imputabile lor;

- Carte de munca, original si copie conform cu originalul;

- Adeverintă dupa 01.01.2011 (continuare a cartii de munca)

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515