Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotiva I si/ sau mecanic locomotiva-automotor II si indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate sau,

-mecanici  locomotiva-automotor I si/ sau mecanici locomotiva automotor II, cu o vechime in functie  de minimum 3 ani, care sunt retrasi din functia de mecanic locomotiva pe motive medicale si/ sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul  SNTFC “CFR Calatori” SA si care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii sau,

-mecanici locomotiva automotor I si/sau mecanici locomotiva automotor II, mecanici locomotiva de la altii OTF cu o vechime in conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minimum 3 ani , care nu poseda autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii.

-sef tura (in functie)-proveniti de la CFR Marfa (absolventi ai cursului mecanic locomotiva) cu 3 ani vechime in functie

 

Sa detina autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii specificata in certificatul complementar;  - Mecanicii de locomotiva automotor care nu au autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, pe motiv ca au fost retrasi medical si/sau psihologic de la S.C., sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea unor functii din cadrul SNTFC”CFR Calatori SA., mecanicii de locomotiva automotor I sau II care doresc sa participe la un concurs pentru ocuparea unui post vacant de sef tura si care de asemeni nu au autorizatie pentru conducerea fiecarui tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, dupa promovarea concursului sau examenului de ocuparea postului, vor urma pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor, un program de instruire profesionala teoretica si instruire practica de serviciu in cadrul centrului de instruire din subunitate, cu durata de 40 ore din care 10 ore instruire practica de serviciu. Dupa finalizarea programului de instruire si examinarea cursantilor, comisia de examinare formata din: instructor regional, sef subunitate si mecanicul instructor care s-a ocupat de programul de pregatire, va elibera o adeverinta pentru fiecare tip de vehicul feroviar  motor care va atesta promovarea programului respectiv.

Pentru prezentarea la concurs, ca titular sau cand  incadrarea se face cu delegatie, personalul nominalizat anterior va prezenta permisul de mecanic de locomotiva si certificatul complementar.

 

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

Cerere de participare la concurs.

- Diploma de studii original si copie

- Certificat de calificare  original si copie;

- Portofoliul profesional sa contina documentele specificate in anunt

-  B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 134509,134511