Conditii minime de pregatire

-a) absolvenţi ai şcolii de maiştri (profil mecanic, electromecanic)

pentru sectorul electric

-b) absolvenţi ai şcolii de maiştri (profil electric, electromecanic, electronic)

Vechime minima in specialitate

-a) 3 ani revizor tehnic vagoane si/sau maistru.

-b) 4 ani electrician/ electronist in activitatea de vagoane si/sau maistru in activitatea de vagoane.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C ”CFR Călători” S.A.-SRTFC Constanta  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Actul de studii, original si copie ;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.