Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregătire din anunț și sa fie “APT”, fara restrictii, din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-BI sau CI, original si copie;

-Certificat nastere, original si copie;

-Certificat/adeverinta de calificare mecanic locomotiva-automotor, original si copie;

-Diploma de studii si alte diplome sau certificate profesionale detinute original si copie;

-Autorizatie/Adeverinta detinuta, original si copie;

-Avizele medical si psihologic (eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT), original si copie;

-Declaratie pe propria raspundere ca nu sufera de epilepsie;

-Curiculum vitae;

-Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515