Conditii minime de pregatire

Pentru sectorul mecanic

-a) absolventi ai scolii de maistri

-b) absolventi ai invatamantului liceal

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani revizor tehnic vagoane sau 2 ani maistru in activitatea de vagoane

-b) 6 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul   SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

-B.I. sau C.I. original si copie;

-Diploma de studii original si copie;

-Certificat de calificare original si copie;

-Adeverinta vechime in specialitate.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Bucuresti telefon C.F.R. 91/134526