Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor nominalizate   sau,

- mecanici locomotivă - automotor I şi/sau mecanici locomotivă - automotor II cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC ”CFR Calatori” SA şi care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii   sau,

- mecanici locomotivă - automotor I şi/sau mecanici locomotivă - automotor II, mecanici locomotiva de la alti OTF cu o vechime în conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minimum 3 ani, care nu posedă autorizatie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

- sef tura T (in functie) - proveniti de la CFR Marfa (absolventi ai cursului mecanic locomotiva) cu 3 ani vechime in functie

Conditii admitere la concurs

Candidaţii  din  cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire și vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma studii, original si copie;

- Certificat calificare profesionala Mecanic locomotiva, original si copie;

- Adeverinta din care să rezulte îndeplinirea conditiilor minime de vechime în specialitate din prezentul anunt;

- Portofoliul profesional sa contina documentele specificate in anunt;

- C.I. sau B.I., originalul şi copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO

telefon CFR 124548, mobil 0731990437,

e-mail

daniela.dragoi@cfrcalatori.ro