Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor  nominalizate

sau

- mecanici locomotivă- automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum  3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice şi care nu au autorizaţie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

sau

- mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum  3 ani, care nu posedă autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

Conditii admitere la concurs

Candidaţii din cadrul si din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime pregătire și de vechime in specialitate din prezentul anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director  Sucursală;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Portofoliul profesional care sa contina documentele specificate in anunt;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-C.I. sau B.I., original si copie;

-Curriculum Vitae.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de  la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Timişoara, bd. Republicii, nr. 18B.

Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO,

telefon CFR 124548, mobil 0731990437,

e-mail

daniela.dragoi@ cfrcalatori.ro