Conditii minime de pregatire

-

Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I și/sau mecanic locomotivă-automotor II și îndeplinirea cumulativă a condițiilor nominalizate*)

sau,

- mecanici locomotivă- automotor I și/sau mecanici locomotivă automotor II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care sunt retrași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și/sau psihologice sau din alte motive decât cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor funcții din cadrul  S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A. și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității**)

- mecanici locomotivă-automotor I și/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în conducerea trenurilor de călători de minimum 3 ani, care nu posedă autorizație pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității**)

Conditii admitere la concurs

Salariații din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A., care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime în specialitate din anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- Diplomă de studii original și copie;

- Adeverință  de vechime în specialitate;

- Certificat de calificare profesionala mecanic locomotivă, original și copie;

-Permis de mecanic locomotivă original și copie;

-Certificat complementar original și copie;

-C.I. original și copie;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la Serviciul  RU din cadrul SRTFC Galați, str. Domnească, nr. 51.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul RU din cadrul SRTFC Galați telefon CFR 134510, mobil 0731990802