Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

5 ani vechime in functia conductor vagon de dormit si cuseta

sau

5 ani vechime in functia de sef tren

Conditii admitere la concurs

Salariați ai S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA din cadrul Oficiului Deservire Vagoane Speciale/Serviciul Deservire Vagoane de Dormit si Cuseta/ Compartimentul Comanda Personalului de Deservire a Vagoanelor de Dormit si Cuseta care îndeplinesc  condiţiile minime de pregătire si vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- cerere de participare la concurs avizata de conducerea SNTFC.„CFR Calatori” SA

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informații se pot obține de la:

- Serviciul Resurse Umane, Formare Profesionala si Salarizare  din cadrul S.N.T.F.C.„CFR Calatori” SA , telefon C.F.R. 145635

- Pentru relații suplimentare rugam contactați Șeful Oficiului Deservire Vagoane Speciale, telefon CFR 145678