Conditii minime de pregatire

Nu sunt necesare.

Vechime minima in specialitate

-3 ani mec. loc. aut. I si/sau mec. loc. aut. II si indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate

sau,

-mec. loc. aut. I si/sau mec. loc. aut. II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care sunt retrasi din functia de mec. loc pe motive medicale si/sau psihologice si care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii

sau,

-mec. loc. aut. I si/sau mec. loc. aut. II, mec. loc. de la alti OTF cu o vechime in conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minimum 3 ani, care nu poseda autorizatie pentru conducerea fiecarei tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii

sau,

- sef tura T (in functie) – proveniti de la CFR Marfa

(absolventi ai cursului mec. loc.) cu 3 ani vechime in functie

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- BI sau C.I. original si copie;

- diploma de studii original si copie;

- adeverinta de vechime in functia de mec. loc. aut.;

- certificat de calificare profesionala: mecanic locomotiva automotor;

- permis de conducere pe tipuri de MR/certificat complementar;

- Curriculum vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515