Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani in functia de sef tren la SNTFC sau 6 ani in functia de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs,

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul,

-  Diploma curs calificare, original si copie  conform cu originalul,

- B.I. sau C.I. original si copie;

- adeverinta vechime in specialitate

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526