Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotiva  automotor I si/sau mecanic locomotiva-automotor II si indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate  sau,

- mecanici locomotiva-automotor I si /sau mecanici locomotiva-automotor II cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care sunt retrasi din functia de mecanic locomotiva pe motive medicale si/ sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC ‘’CFR Calatori‘’ SA si care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii  sau,

- mecanici locomotiva-automotor I si /sau mecanici locomotiva-automotor II, cu o vechime in conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minimum 3 ani,care nu poseda autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de Director SRTFC;

-Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

-Permis de mecanic / permise de conducere detinute;

-Certificate complementare;

-Adeverinta de vechime in specialitate.

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Eroilor nr.3A, telefon CFR 95/144505.