Conditii minime de pregatire

Autorizare in functie  conform ordinelor in vigoare

Vechime minima in specialitate

Conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de Directorul SRTFC;

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

-Certificat de calificare profesionala original si copie conform cu originalul;

-Autorizare in functie,   original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Eroilor nr.3A, telefon CFR 95/144505.