Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotiva-automotor I si/sau mecanic locomotiva-automotor II si indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate

sau,

- mecanici locomotiva- automotor I si/sau mecanici locomotiva automotor II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care sunt retrasi din functia de mecanic locomotiva pe motive medicale si/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. si care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii

sau,

- mecanici locomotiva-automotor I si/sau mecanici locomotiva-automotor II, cu o vechime in conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minimum 3 ani, care nu poseda autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime  in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Directorul SRTFC;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Certificat de calificare profesionala „mecanic locomotiva –automotor”, original si copie conform cu originalul;

- Adeverinta vechime in functia de mecanic locomotiva automotor;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale (permise de mecanic si certificatul complementar) original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.