Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai invăţământului liceal cu diploma de bacalaureat,

- Permis conducere categoriile B, C, D şi E,

- Atestat profesional valabil,

- Bune abilităţi de comunicare

Vechime minima in specialitate

-nu necesită vechime în specialitate

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Permis conducere categoriile B, C+E, D, original şi copie;

-Atestat profesional valabil, original şi copie;

- Aviz medical şi psihologic pentru funcţia de şofer eliberat de una din unităţile agreate de Ministerul Transporturilor;

-Cartea de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, original şi copie;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437