Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef tren.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director SRTFC;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- certificatul de calificare in original si copie conform cu originalul;

- autorizare de exercitarea functiei in original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526