Conditii minime de pregatire

a) - curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie/sef depou/sef revizie

- curs de calificare/recalificare de specialitate operator (calatori)

b)- absolventi ai invatamantului superior

c)- absolventi ai invatamantului liceal (cu sau fara diploma de bacalaureat) sau ai invatamantului profesional

Vechime minima in specialitate

a)- nu necesită vechime în specialitate

b)- 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer în depouri, revizii de vagoane sau statii cf)

c)- 4 ani in functii de exploatare sau executie in depouri locomotive/ automotoare, statii cf, revizii de vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - SRTFC Iasi, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare “operator RC sau sef statie/sef depou/sef revizie“ original si copie;

- adeverinta care atesta vechimea in munca, in functii de exploatare sau executie in depouri, statii cf, revizii de vagoane;

- C.I. original și copie;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706