Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului obligatoriu conform legislației în vigoare și curs de calificare ‟șef tren‟, IDM, cu autorizare in funcția șef tren.

Vechime minima in specialitate

La încadrarea în funcția de șef tren, absolvenții cursului șef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atribuții de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Cazier judiciar, in original si copie

- Diploma de studii, sau certificate profesionale deținute original si copie;

-Avizele medical si psihologic original si copie;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- Autorizația în funcția șef tren original și copie conform cu originalul;
- BI sau CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

șef subunitate / inspector R.U. din cadrul subunității

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro