Conditii minime de pregatire

- muncitori calificați prin programe de pregătire profesională sau școală profesională;

- muncitori calificați prin învățământ liceal profil tehnic, învățământ postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii/ certificat de calificare in original și copie;

- BI sau CI, original și copie;

- carnet de munca si/sau raport REVISAL de la ITM.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj, Piata Avram Iancu nr.17.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul SRTFC Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro