Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I și/sau mecanic locomotivă-automotor II și îndeplinirea cumulativă a condițiilor nominalizate   sau,

- mecanici locomotivă-automotor I și/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime in funcție de minimum 3 ani, care sunt retrași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și/sau psihologice și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității   sau,

- mecanici locomotivă-automotor I și/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime in functie de minim 3 ani, care nu posedă autorizație pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diplomă de studii  original și copie conform cu originalul;

- Certificat de calificare profesională original și copie conform cu originalul;

- Autorizații, permis de mecanic de locomotivă sau permisul de mecanic de locomotiva și certificat complementar, original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul S.R.T.F.C. Cluj, Piata Avram Iancu nr. 17

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresa@cfrcalatori.ro