Conditii minime de pregatire

-a) curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie/sef depou/sef revizie

-b) absolvenți ai învățământului liceal (cu sau fara diplomă de bacalaureat) sau ai invatamantului profesional.

Vechime minima in specialitate

-a) -

-b) 2 ani in functii de exploatare sau executie in depouri locomotive/ automotoare, statii cf, revizii de vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii / certificat de calificare în original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro