Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai  cursului de calificare revizor tehnic vagoane, cu autorizare în funcția revizor tehnic vagoane.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrați) muncitor calificat în activitatea de întreținere și reparații vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diplomă de studii, original și copie,

- Certificat de calificare în funcția revizor tehnic vagoane, original și copie;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția RTV;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- Autorizația în funcția de revizor tehnic vagoane, original și copie;

- BI sau CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul SRTFC Cluj.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul SRTFC Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro