Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrati in functia de sef tren la SNTFC

sau

- 6 ani efectiv lucrati in functia de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

Candidaţii  din cadrul  SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de bacalaureat, original si copie;

- Adeverinta din care să rezulte îndeplinirea conditiilor minime de vechime în specialitate din prezentul anunt;

- C.I. sau B.I., originalul şi copie;

- Curriculum Vitae.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO

telefon CFR 124548,

mobil 0731990437,

e-mail daniela.dragoi@cfrcalatori.ro