Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 5 ani vechime in functia de conductor vagon de dormit si cuseta

sau

- 5 ani vechime in functia de sef tren

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire si vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- Alte diplome, certificate sau adeverinte profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care să rezulte  îndeplinirea conditiilor minime de vechime în specialitate  din prezentul anunt;

- CV;

- CI – original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul Personal Formare Profesională si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul SNTFC „CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749