Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului obligatoriu conform legislației în vigoare și curs de calificare șef tren, IDM, cu autorizare în funcția șef tren sau declarație.

Vechime minima in specialitate

La încadrarea în funcția de șef tren, absolvenții cursului șef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atribuții de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

- Candidați din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

- Vârsta minimă de 21 ani împliniți;

- Să fie APT din punct de vedere medical și psihologic SC;

- Sa nu fi avut CIM desfacut la SNTFC “CFR Calatori” SA din motive imputabile lui.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- BI sau CI, original și copie;

- Curriculum vitae;

- Certificat de naștere, original și copie;

- Diplomă de studii, original si copie;

- Adeverință sau certificat de calificare șef tren sau IDM original si copie;

- Autorizarea în funcția șef tren, original și copie sau declarație;

- Alte diplome, adeverințe sau certificate profesionale, original și copie;

- aviz medical și aviz psihologic (eliberate pentru CFR Călători de unități agreate de MTI), original și copie;

- Declarație pe proprie răspundere că nu suferă de epilepsie;

- cazier judiciar;

- carnet de muncă original și copie;

- adeverință după 01.01.2011 / raport per salariat – ITM (continuarea cărții de muncă);

- Declaratie pe proprie raspundere ca nu a avut CIM desfacut din motive imputabile lui la SNTFC „CFR Calatori” SA.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

liliana.gabor@cfrcalatori.ro