Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare sef manevra/sef tren/IDM, cu autorizare in functia de sef manevra

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul și din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director SRTFC;

- Certificatul de calificare in original si copie conform cu originalul;

- Autorizare de exercitarea functiei in original si copie conform cu originalul;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul;

- Aviz medical si psihologic „apt” pentru functia de sef manevra;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526