Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef tren.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

- candidati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - SRTFC Iasi, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

- sa fie APT din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

-certificat calificare sef tren sau IDM, original si copie;

- autorizatia in functia sef tren si alte autorizatii necesare exercitarii functiei, original si copie;

- aviz apt medical si psihologic;

- C.I. original și copie;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706