Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat;

- Bune abilităţi de comunicare;

- Limba engleză prezintă avantaj.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrați în funcția de șef de tren la SNTFC sau 6 ani efectiv lucrați în funcția de conductor tren la SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Candidaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;
- Diploma de bacalaureat, original şi copie;
- Adeverinţe care atestă vechimea în muncă, respectiv în funcţia de conductor tren, şef tren în cadrul SNTFC;
- C.I. sau B.I., original şi copie;
- Curriculum Vitae.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro