Conditii minime de pregatire

-a) muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala

-b) muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 2 ani vechime in activitatea de intretinere/ reparare material rulant motor

-b) 1 an vechime in activitatea de intretinere/ reparare material rulant motor

Conditii admitere la concurs

Candidați din afara SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- Acte de studii, original si copie;

- Certificat calificare pentru meseria in care solicita angajare, original si copie;

- Carnet de munca original si copie;

- Adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- Alte diplome, certificate profesionale detinute;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova,

telefon C.F.R. 92/124515