Conditii minime de pregatire

Curs de calificare „Mecanic locomotivă-automotor”.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, aprobată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Aviz medical și psihologic pentru funcția de mecanic locomotivă automotor;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro