Conditii minime de pregatire

Autorizare în funcție conform ordinelor în vigoare.

Vechime minima in specialitate

Condițiile minime de instruire practică și stagiu prevăzute în ordinele în vigoare.

Conditii admitere la concurs

Candidați din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire și vechime din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, aprobată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Aviz medical și psihologic pentru funcția de mecanic locomotivă automotor;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Curriculum Vitae;

-Autorizații, permise, conform ordinelor în viogoare, în original şi copie;

-Adeverință privind îndeplinirea condițiilor minime de instruire practică și stagiu prevăzute în ordinele în vigoare.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro