Conditii minime de pregatire

-a) Curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie/sef depou/sef revizie

-b) Curs de calificare/ recalificare de specialitate operator (calatori)

-c) Absolventi ai invatamantului superior

-d) Absolventi ai invatamantului liceal (cu sau fara diploma de bacalaureat) sau al invatamantului profesional

Vechime minima in specialitate

-a) Nu necesită vechime în specialitate

-b) Nu necesită vechime în specialitate

-c) 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depouri, revizii de vagoane sau statii cf)

-d) 4 ani in functii de expoatare sau executie in depouri locomotive/ automotoare, statii cf, revizii de vagoane.

Conditii admitere la concurs

- Salariati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - SRTFC Iasi care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs (se va completa la depunerea dosarului);

- diploma de licenta, original si copie conform cu originalul;

- diploma de liceu, original si copie conform cu originalul;

- diploma invatamant profesional, original si copie conform cu originalul;

- certificat absolvire curs calificare operator (calatori);

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706