Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare revizor tehnic de vagoane, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane sau declaratie

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

- Candidați din afara SNTFC „CFR Călători” SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

- “APT” medical si psihologic pentru functia revizor tehnic vagoane.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- Acte de studii, original si copie;

- Certificat calificare original si copie;

- Act autorizare in functia RTV, original si copie/declaratie, dupa caz;

- Carnet munca, original si copie;

- Adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- Aviz „APT” medical si psihologic;

- Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515